Çalışma Prensipleri

Tüm çalışanlar mesai saatlerinde, Karaca tarafından kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Karaca’nın iç düzenleme­lerini bilmek, görevlerini bulunan hükümler çerçevesinde dikkat, özen ve bağlılıkla; zamanında, doğru, iyi ve özenli bir şekilde yapmak, bu görevin yapılması sırasında Karaca’nın çıkarlarını korumak ve firmaya zararlı olan her türlü davranıştan kaçınmak durumundadır. Aynı zamanda çalışanlar, yasaların ve Karaca’nın iç düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işlemleri dikkate almak suretiyle yaptıkları çalışmalar sırasında üstlerinin yazılı ve sözlü verdikleri görevleri eksiksiz olarak uygulamakla da sorumludur.