Karaca Akademi

KARACA AKADEMİ olarak eğitim yapımız, değerlerimize göre şekillendirilmiştir.

 • İlkleri gerçekleştirir, hayalleri hayata geçiririz. Kurum Kültürü Eğitimleri  
 • Hep daha iyisini yapar, kendimizi ve işimizi geliştiririz. Mesleki ve Teknik Eğitimler  
 • Başarır yeni başarıların  gururunu yaşatırız. Yetkinlik Eğitimleri 
 • Ayrıcalığı yaşatır, artı değerimizi katarız. Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurum Kültürü Eğitimleri

Misyon, vizyon ve değerleri ile kurumu anlatan ya da bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarına yön veren eğitimlerdir.

  • Merkez Oryantasyon Programları: Karaca Şirketler Grubu kurum kültürünün tüm çalışanlara sirayet etmesi, kurumun belirlediği değerlerin iş yaşamında ve Karaca ailesinin bir üyesiyken nasıl uygulamaya geçirileceğini örnekleyerek tüm çalışanlara benimsetmeyi amaçlayan bir programdır. Bu programda kurumun pazarlama stratejisi, müşteri deneyimi yönetimi, kategoriler hakkında temel bilgiler, ürünlerin neden ve hangi hedef kitle için tedarik edildiği ya da üretildiği, ürün ve marka çeşitliliği, iş sağlığı güvenliği, bilgi güvenliği gibi konulara yer verilir.
  • Bireysel Oryantasyon Programları: Kişinin kendi departmanı ve iş birliği halinde olduğu departmanlarla birebir vakit geçirerek işine ve ekibine daha kolay adapte olmasını sağlayan kişiye özel programlardır.
  • Mentorlük Programı: İşe yeni başlayan kişilere kurum değerlerini operasyonel süreçle beraber belirli bir program dahilinde aktaran, adaptasyonu güçlendiren bir eğitim modelidir.

Mesleki – Teknik Eğitimler

Çalışanın başarısını arttırmak ve yaptığı işte ilerlemesini sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tavır, iş alışkanlıkları ve değer duygularını geliştiren eğitimlerdir. Teori ve uygulama olarak iki farklı şekilde organize edilir. Teori eğitimleri işin uzmanı tarafından sınıf içi eğitim olarak verilirken, uygulama eğitimleri iş başında tecrübeli bir eğitimci tarafından işin nasıl yapıldığı öğretilerek verilmektedir.

  • Ürün Eğitimleri: Karaca Şirketler Grubuna ait tüm kategorilerin tanıtıldığı ve bu kategorilerde yer alan ürünlerin tedarik süreçlerinin, özellik ve faydalarının öğretildiği eğitimlerdir.
  • Çalışma Disiplini ve Operasyonel Verimlilik: Mağazacılık çalışanlarının mağazadaki operasyonu en iyi şekilde yönetebilmesi için verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerde iş süreçlerinin bilinmesi gereken tüm detayları işin uzmanları tarafından anlatılır böylece zaman kaybı ve olası hatalar engellenir.
  • Ürün Workshopları: Eğitimlere katılan her bir kişinin ürünü deneyimleme fırsatı yakaladığı uygulamalı eğitimlerdir. Bu eğitimlerde katılımcı ürünü tanır, nasıl kullanıldığını öğrenir böylece bilginin kalıcılığı sağlanır.

Yetkinlik Eğitimleri

Bir kişinin davranışlarında kalıcı değişiklik yaratmayı hedefleyen, çalışanın bilgi, beceri ve tutumunu geliştirmeye yönelik eğitimlerdir. Yetkinlik eğitimlerinden sonra ani bir davranış değişikliği beklenmez. Eğitim kişide farkındalık yaratır, tutumlarını nasıl yönetmesi gerektiğini öğretir ancak ilgili yetkinlik kişi tarafından zamanla kazanılır.

  • Hizmet İlkeleri ve Satış Teknikleri: Karaca Şirketler Grubu Mağazacılık çalışanlarının mağazalarımızda müşterilerimize mükemmel bir deneyim yaşatmaları için verilen teori ve uygulamalardan oluşan bir eğitimdir.
  • Vaka Atölyesi: Kişinin sahip olması gereken etkili iletişim, planlama ve zaman yönetimi, ekip yönetimi gibi yetkinliklerin örnek vakalar üzerinden anlatıldığı katılımcılarla birebir workshop ve role playlerin yapıldığı eğitimlerdir.
  • MT Programı: Bir üst pozisyona hazırlanan kişinin iş başında uygulamalarla tüm operasyonel süreçleri öğrendiği, sınıf içi ve online eğitimlerle ise kişisel gelişimini ve yetkinliklerini geliştirdiği eğitimlerden oluşan bir programdır.
  • BM Programı – Perakendenin Oyun Kurucuları Eğitimi: Çeşitli üniversitelerle iş birliği içinde gerçekleşen mağazacılık ekibini yöneten Bölge Müdürü ve Satış Müdürlerinin yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

İnsanlar fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşımasına yardımcı olan eğitimler kişisel gelişim eğitimleridir. Kişisel gelişim eğitimlerinin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

  • İngilizce Eğitimi: Global bir firma olarak çalışanlarımızın hem iş ortaklarımız hem de yurt dışı mağazacılık kanalı ile iletişimde olabilmesi adına verilen genel ve iş İngilizcesinden oluşan eğitimlerdir.
  • Excel Eğitimi: Temel, ileri ve macro olmak üzere kişinin işinde ihtiyaç duyduğu düzeyde ve ihtiyaç duyduğu kur kadar düzenlenen eğitimlerdir.

Hizmet İlkeleri ve Satış Teknikleri

Karaca Şirketler Grubu Mağazacılık çalışanlarının mağazalarımızda müşterilerimize mükemmel bir deneyim yaşatmaları için verilen teori ve uygulamalardan oluşan bir eğitimdir.

Karaca Dijital Eğitim Platfomu – KEP

Kurum Kültürü, Mesleki, Yetkinlik ve Kişisel Gelişim kategorilerinden eğitimler içeren dijital eğitim platformumuzdur. Katılımcılar kendilerine atanan eğitimleri belirtilen sürede bilgisayarından ya da cep telefonundan platforma ulaşarak tamamlar.