İşe Alım Süreçleri

Amaç

Karaca Grup işe alım sürecindeki amaç; kurumsal değer ve stratejilerle uyumlu, etkin insan kaynakları politikaları geliştirerek, kurumuna ve bulunacağı göreve en uygun yetkinliklere sahip çalışanın istihdam edilmesi ve karşılıklı memnuniyet ve katma değerin sağlanmasıdır. 

Seçme ve yerleştirme sistemi ile iş hayatında ve kişisel başarıda yetkin, ilklerin rol oynadığı bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede “KARACA’lı Olmak” şartlarına ve ilgili görevi tanımında yer alan özelliklere en uygun adayların seçilerek, kuruma en fazla katkının gerçekleştirildiği ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeyde sağlandığı bir sistem öngörülmüştür. Böylece KARACA’ya katılacak yeni bir takım üyesinin seçilmesi ve doğru yerde istihdam edilmesi, şirket kadar aday için de büyük bir sorumluluk ve fırsat niteliğindedir.

İnsan Gücü Planlama

Yıllık bütçe çalışmaları çerçevesinde, İnsan Gücü Planlamasına uygun olarak kadro ihtiyaçları belirlenir. Bütçelenen kadro ihtiyaçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bütçelenmemesine rağmen yıl içerisinde oluşan kadro ihtiyaçları da, öncelikle departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından incelenerek gerekliliğine karar verilmesi durumunda, Genel Müdür onayına sunulur. Onaylanan talepler, prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir.

İşe Alınma Koşulları

Şirkete giriş koşulları ihtiyaca ve görevin gereklerine göre belirlendiğinden, bazı değişiklikler gösterebilir.

Ancak genel olarak bu koşullar:

  • T.C. vatandaşı olmak, (Özel müsaadeye tabi olarak çalışan yabancılarda bu madde uygulanmaz.)
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Görevine ait yetkinliklere sahip olmak,
  • Yapılacak mülakat ve sınavlarda başarı göstermek,
  • İşin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak,
  • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemek şeklindedir.

Çalışan ve Stajyer İşe Alımında İzlenecek Yol

Çalışanların işe alımında:

“İşe Alım Prosedürü” dökümanı içerisinde detaylandırılan sürece uygun aşamalar izlenir.

KARACA’da üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda şirketimize kazandırmak, sistemin temel amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda departman yöneticileri istedikleri stajyer sayısını ve bu stajyerlerde kendi çalışma koşullarına göre belirledikleri özellikleri de içerecek şekilde detaylı bir şekilde İnsan Kaynakları Departmanına iletirler.