İnsan Kaynakları Politikamız ve İlkelerimiz

Aile Bilinci ve Kültürünü korumak ve geliştirmek ” İnsan Kaynakları Politikamızın” temel dayanağıdır.

Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce Karaca’nın bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bundan gurur duymasını isteriz.

Çalışanların, en değerli varlığımız olduğuna inanırız. Hiçbir birlikteliğe geçici gözüyle bakmaz; ilişkilerimizi, sağlıklı ve kalıcı temeller üzerinde kurmaya çalışırız. Bu konuda ilkemiz; bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri kazandırmak, gelişmelerine yardımcı olup onları teşvik etmek ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.

Aramıza yeni katılan çalışan, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, işe uyum hedefli programlara alınır. Gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla eğitimleri sürdürülür, gelişimleri izlenir.

İnsanların eşit olduğuna inanır ve iş yaşantımızda da uygularız. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet, inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirilme yapılmayacağı gibi tüm KARACA çalışanlarına kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanınır.

Şirketimize yeni çalışanlar katılırken ve atamalar yapılırken titiz davranılır; “sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak” temel ölçütlerdir.

Yönetim kademelerine atamalar, olabildiğince KARACA çalışanları arasından yapılır. Şirket içerisinden uygun aday bulunmadığı durumlarda ve şirket dışından yapılacak atamalarda adayların belirlenen deneyim ve pozisyon kartındaki niteliklere sahip olmaları vazgeçilmez bir koşuldur.

Alt kademelere, deneyimlere bakılmaksızın, yetiştirilebilecek gençler tercih edilir. Kuşkusuz bu gençlerin, söz konusu iş ve ileride üstlenebilecekleri görevler için istenen niteliklere sahip olmaları beklenir.

Çalışanlarımızın sağlığına önem veririz.  Çalışanlarımızın işyerlerindeki ve aile yaşamlarındaki başarı ve mutlulukların ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanırız.

Çalışanlarımızın kendi aralarındaki dayanışmaları ve sosyal gelişimlerine yardımcı olacak sosyal, kültürel aktiviteleri destekleriz. Onların gelecek kaygısından uzak, ekonomik sıkıntılarında yanlarında olmamızı sağlayacak organizasyonları yaşatırız.

Şirketimizin her üyesi, T.C. yasalarına, şirket, usul ve yönetmeliklerine ve iş yapılan ülkelerde de ticari anlaşmalarımız gereği yasalara uymakla yükümlüdür. 

Hiçbir çalışanımız işinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz.

Şirketimizde her çalışandan, işine çağdaş bir görünümle gelmesi beklenir. Her çalışan; KARACA dışında, ülke içerisinde ve/veya ülke dışında yapacağı temas, toplantı ve görüşmelere, KARACA’yı temsil etme sorumluluğuna yakışır kılık kıyafet ve davranış bilinciyle katılır.

Çalışanlarımızın, şirketteki görevlerinin yanı sıra, KARACA faaliyet alanı dışında herhangi bir işle uğraşmaları yönetim onayı olmadıkça mümkün değildir.